JULKAISU-UUTINEN Economic Contribution of Copyright-Based Industries in Finland 2013–2015

29.11.2017

Opetus- ja kulttuuriministeriön sarjassa on julkaistu Economic Contribution of Copyright-Based Industries in Finland 2013–2015 -selvitys. Tekijöinä Mikko Grönlund, Tuomas Ranti, Veijo Pönni ja Petteri Sinervo.
Selvityksen tarkoituksena oli mitata tekijänoikeustoimialojen taloudellista vaikutusta Suomen talouteen vuosina 2013, 2014 ja 2015 käyttäen Maailman henkisen omaisuuden järjestön (WIPO) kehittämää ja vuonna 2015 uudistamaa metodologiaa sekä tehdä vertailua muissa maissa tehtyihin vastaaviin tutkimuksiin.

Julkaisu on vapaasti ladattavissa osoitteesta; https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/160328