JULKAISU-UUTINEN Tekijänoikeuksien kansainvälinen suoja; Suomen tekijänoikeuslain kansainvälinen soveltaminen

27.12.2017

Jukka Liedeksen opetus- ja kulttuuriministeriölle tekemässä selvityksessä tarkastellaan niitä tekijänoikeuden ja lähioikeuksien alan kansainvälisiä yleissopimuksia, joihin Suomi on liittynyt. Katsaus luodaan myös uusiin kansainvälisiin yleissopimuksiin, joihin Suomi ei ole vielä liittynyt. Kolmanneksi tarkastellaan myös tekijänoikeutta ja lähioikeuksia koskevia Euroopan unionin direktiivejä ja niissä vaadittujen suojanormien soveltamista Euroopan talousalueeseen kuuluviin maihin ja laajemmin kansainvälisesti.

Selvitys on ilmestynyt opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisusarjassa, ja vapaasti ladattavissa osoitteessa: http://minedu.fi/julkaisu?pubid=URN:ISBN:978-952-263-539-6