Uusi julkaisu: ESCIA Pilot Study The Use of Copyrighted Material for the Purposes of Non-commercial Scientific Research

8.11.2018

Jari Muikku, Tiina Kautio, Jukka Liedes & Jukka Kortelainen (2018). ESCIA Pilot Study: The Use of Copyrighted Material for the Purposes of Non-commercial Scientific Research. Publications / Finnish Copyright Institute no. 34; Cuporen verkkojulkaisuja 50

ESCIA-pilottitutkimus toteutettiin vuonna 2014-2016 Cuporen ja Suomen tekijänoikeudellisen yhdistyksen yhteishankkeena. Tässä julkaisussa esitellään pilottitutkimuksen keskeiset havainnot. Lisäksi käsitellään ESCIA-ohjeistusta koskevia huomioita ja suosituksia.

Tekijänoikeudella suojatun aineiston käyttöä tieteellisen tutkimuksen tarpeisiin tarkasteltiin sekä oikeudenhaltijoiden että tutkijoiden ja tutkimuslaitosten näkökulmasta. Vaihtoehtoisia toimenpiteitä arvioitiin kahden fokusryhmän keskusteluissa. Tutkijoiden näkökulmasta uusi tekijänoikeudella suojatun aineiston käytön ei-kaupalliseen tieteelliseen tutkimukseen salliva rajoitussäännös katsottiin parhaaksi vaihtoehdoksi nykyisten ongelmien ratkaisemiseksi. Oikeudenhaltijoiden edustajat taas korostivat lisensointijärjestelmien kehittämisen sekä eri osapuolten välisen vuoropuhelun merkitystä.