Tekijänoikeuteen perustuvat tulovirrat kasvaneet!

8.1.2019

Suomen Tekijänoikeudellisen Yhdistyksen uusi julkaisu käsittelee tekijänoikeuteen perustuvaa taloutta Suomessa. Selvityksessä on arvioitu Suomessa maksettujen tekijänoikeuskorvausten määrää ja tekijänoikeuden haltijoiden tekijänoikeuteen perustuvia kokonaistuloja.

 

Suoria tekijänoikeustuloja koskevassa selvityksessä (Direct Copyright Revenue Streams in Creative Industries in Finland) esitetään arvio luovilla aloilla toimivien oikeudenhaltijoiden tekijänoikeuteen perustuvista tulovirroista vuonna 2017. Selvityksen on tehnyt Jari Muikku (Digital Media Finland) Suomen tekijänoikeudellisen yhdistyksen toimeksiannosta. 

Selvityksessä identifioidaan suoria tekijänoikeustulovirtoja ja tarkastellaan sitä, keille niitä syntyy. Tulovirtoja on selvitetty tekijänoikeuden ydinalojen osalta. Jos jokin tulovirta ei kokonaisuudessaan perustu tekijänoikeuteen, selvityksessä arvioidaan puhtaan tekijänoikeustulon osuus tulovirrasta. Esimerkiksi lisenssimaksut ja yhteisvalvontajärjestöjen keräämät tekijänoikeuskorvaukset määritellään tutkimuksessa kokonaan tekijänoikeustuloksi.

Selvityksessä arvioidaan suorien tekijänoikeustulojen kokonaismääräksi 8,55 miljardia euroa vuonna 2017. Suurimman osan tästä muodostivat ohjelmisto- ja tietokantateollisuuden alat, joiden tekijänoikeuteen perustuvien tulojen arvioitiin olevan 5,24 miljardia euroa. Tietokonepelien osuus tekijänoikeusalojen rahavirroista arvioitiin 2,4 miljardiksi euroksi. Muiden tekijänoikeuden ydinalojen suorien tekijänoikeustulojen määrä vuonna 2017 arvioitiin 915,4 miljoonaksi euroksi. Vuonna 2012 arvio oli n. 754,2 miljoonaa euroa.