Det XVII:e Nordiska Upphovsrättssymposiet, 5-6 september 2019

9.4.2019

Lopullinen ohjelma XVII Pohjoismaiseen symposiumiin on valmistunut ja ilmoittautumisaika on alkanut. Ilmoittautuminen mahdollista 1.7. asti.

Det XVII:e Nordiska Upphovsrättssymposiet
5-6 september 2019
Wisby Strand, Visby, Sverige

Finns en nordisk upphovsrätt?

Om EU-rättens genomslag och utrymmet för nationella särdrag

-Perspektiv på mötet mellan EU-rätt och nationell rätt.
-Vilka krav ställer EU-rätten? Är situationen densamma i EES-länderna? 
-Hur har de olika nordiska länderna hanterat dessa krav?
-Finns det upphovsrättsliga områden som inte berörs av EU-rätten?
-Direktivet om upphovsrätten på den digitala inre marknaden i nordisk rätt.

Symposiets webbplats är nu lanserad och det går bra att anmäla sig!
http://www.copyrightvisby.se