Julkaisut 1993-2008

Publications No 28 (2008)
Economic Contribution of Copyright-based industries in Finland 2000, 2003, 2004 and 2005.
Lotta Häkkinen and Saara L. Taalas

Publications No 27 (2003) 
Technological Protection of Copyright - Legal Protection Against Circumvention Tools under the EC and US Laws.
Juha Vesala

Julkaisuja Nro 26 (2002) 
Tekijänoikeustieto ja -koulutus Suomessa.
Jaakko Eskola

Publikationer Nr 25 (2002)
Europeiska gemenskapens direktiv om upphovsrätt 1991-2001.

Publications No 24 (2002) 
The Economic Importance of Copyright Industries in Norway. Norwegian Copyright Industries in 1999. Study Report.
Timo Einari Toivonen and Robert G. Picard

Publications No 23 (2001) 
Directives of the European Community on Copyright 1991-2001.

Julkaisuja Nro 22 (2001) 
Euroopan yhteisön tekijänoikeusdirektiivit 1991-2001.

Julkaisuja Nro 21 (2001) 
Tekijänoikeustapaukset ylemmissä oikeusasteissa vuosina 1932-2000.
Kaisa-Reetta Karhu, Jyri Kukkonen, Jukka Liedes ja Tommi Nilsson

Publications No 20 (2000) 
Economic Importance of Copyright Industries in Finland. Finnish Copyright Industries in 1997. Final Report.
Petteri Sinervo

Publications No 19 (1999) 
Copyright Questions in the Digital Environment. Multimedia Perspectives.
Kristiina Harenko

Publications No 18 (1998) 
Index on European Copyright Cases. Cases of the Court of Justice of the European Communities.
Second edition of No 5 (1994) updated by Tom-Erik Hagelberg

Julkaisuja nro 17 (1998) 
Teosten suojaamisessa käytettävät tekniset suojakeinot ja niiden sääntely.
Katariina Rajala

Publications No 16 (1997) 
Directives de la Communauté européenne sur le droit d´auteur.

Publications No 15 (1997) 
Directives of the European Community on Copyright.

Publikationer Nr 14 (1997) 
Europeiska gemenskapens direktiv om upphovsrätt.

Julkaisuja Nro 13 (1997) 
Euroopan yhteisön tekijänoikeusdirektiivit.

Julkaisuja Nro 12 (1996) 
Multimedian tekijänoikeudet kansainvälisen kehityksen valossa.
Kristiina Harenko

Julkaisuja Nro 11 (1996) 
Nordens upphovsrättslagar. Upphovsrättsliga Föreningen i Finland rf Nordiska Ministerrådet.

Julkaisuja Nro 10 (1996) 
Levitysoikeuden raukeaminen. Vaikutukset rinnakkaistuontiin.
Tiina Ryhänen

Julkaisuja Nro 9 (1996)
Multimedian tekijänoikeudet. Perusteita ja arvioita.
Kristiina Harenko

Publications No 8 (1995) 
Digital Radio.
Pekka Gronow

Julkaisuja Nro 7 (1995) 
Digitaalinen radio.
Pekka Gronow

Julkaisuja Nro 6 (1994) 
Musiikki digitaaliajassa. Katsaus digitaalitekniikan vaikutuksista musiikkiin.
Arto Alaspää, Hanna Nuortila, Otto Romanovski, Ahti Vänttinen

Publications No 5 (1994)
Index on European Copyright Cases. Cases of the Court of Justice of the European Communities.
Sanna Haanpää and Jorma Waldén

Julkaisuja Nro 4 (1994) 
Digital Copying. Introduction to Copyright and its Management in an Era of Digital Technology.
Richard Cohen

Julkaisuja Nro 3 (1993) 
Lähioikeudet Euroopassa. Katsaus esittävien taiteilijoiden, äänite- ja elokuvatuottajien sekä yleisradioyhtiöiden 
suojan tasoon 28 Eurooopan maassa.
Kristiina Ruotsalainen

Julkaisuja Nro 2 (1993) 
Audiovisuaalisten teosten oikeudenhaltijoiden korvausoikeudet Ranskassa.
Marjut Salokannel

Julkaisuja Nro 1 (1993)
Tekijänoikeus digitaalisessa maailmassa. Raportti WIPO:n symposiumista “The Impact of Digital Technology on Copyright Neighboring Rights”.
Kristiina Harenko