Tutkimus- ja artikkelisarja

FCS Articles and Studies No 3 - January 2013
Keeping Count of Culture, Creativity and Copyright – A Comparison of Approaches Assessing the Economic Contribution of Copyright, Creative and Cultural Industries
Lotta Häkkinen

Menetelmävertailu ”Keeping Count of Culture, Creativity and Copyright” esittelee kolme lähestymistapaa kulttuuri-, luovien tai tekijänoikeudellisten toimialojen taloudellisten vaikutusten arviointiin. Vertailtavina ovat Maailman henkisen omaisuuden järjestön (WIPO) tekijänoikeudellisten toimialojen näkökulma, Iso-Britannian kulttuuri-, media- ja urheiluministeriön (Department for Culture, Media and Sport, DCMS) luovien toimialojen lähestymistapa sekä Suomessa kehitetty kulttuurisatelliitti ja siinä sovellettu kulttuurialojen määritelmä. Artikkeli käsittelee eri menetelmien eroavaisuuksia ja haasteita tulevaisuuden arviointimenetelmien kehittämistyöhön.


FCS Articles and Studies No 2 – January 2013
Extended Collective Licensing – A solution for facilitating licensing of works through Europeana, including orphans?
Anna Vuopala

Sopimuslisenssijärjestelmä (Extended Collective Licence, ECL) on pohjoismaissa kehitetty oikeudellinen menetelmä suojatun aineiston massakäyttötilanteiden lisensiointiin. Artikkelissa tarkastellaan sopimuslisenssijärjestelmää uudessa digitaalisessa ympäristössä ja sitä miten se soveltuisi tekijänoikeudella suojatun aineiston massadigitointiin ja saataviin saattamiseen EU:n laajuisesti eurooppalaisen kulttuuriperinnön saataviin saattamista varten EUROPEANA-portaalin välityksellä. Artikkelissa käsitellään lisäksi järjestelmän soveltuvuutta ns. orpoteoksiin, eli teoksiin, joiden tekijöitä ei tunneta tai voida tavoittaa. 


FCS Articles and Studies No 1 – June 2012
The Capital Value of Copyright Assets in Finland
Petteri Sinervo – Timo E. Toivonen

Tutkimus ”The Capital Value of Copyright Assets in Finland” liittyy laajempaan tekijänoikeusjärjestelmän arviointihankkeen kokonaisuuteen, joka on käynnissä Cuporessa. Sen tarkoitus on identifioida ja lyhyesti kuvailla mahdollisia menetelmiä tekijänoikeusomaisuuden pääoma-arvon määrittämiseksi sekä soveltaa näistä käyttökelpoisinta menetelmää arvion muodostamiseksi Suomen tekijänoikeusomaisuuden pääoma-arvosta. Pilottitutkimuksessa keskitytään aktiivisessa käytössä olevaan repertuaariin ja siinä esitetään arvio tekijänoikeusomaisuuden pääoma-arvosta yrityksille. Tutkimuksen ovat julkaisseet sekä Cupore että yhdistys.