Kokoelmapolitiikka

KOKOELMAPOLITIIKKA / TEKIJÄNOIKEUDEN ERIKOISKIRJASTO

Kirjaston kokoelmapolitiikan tarkoituksena on tarjota Tekijänoikeuden erikoiskirjaston asiakkaille tekijänoikeuden ja sen lähialojen tietoaineistoja. Säännöllisesti päivitettävästä kokoelmapolitiikasta vastaa informaatikko.


1. AINEISTON HANKINTAPERIAATTEET

Kokoelmien kehittämisen painopiste on julkaisumuodosta riippumatta aineistojen helpossa saavutettavuudessa ja käytettävyydessä. Aineistot hankitaan aihealueena immateriaalioikeus, tekijänoikeus ja sen lähialoina teollisoikeus, viestintäoikeus (tietosuoja, tekninen suojaus, nk. internet-oikeus), sopimusoikeus (muun muassa lisenssit) kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Painotetaan tekijänoikeudellista lähestymistapaa erityisesti, kun se koskee luovia toimialoja, sekä kulttuuri- ja taidetoimialoja.

Kokoelmia kehitetään käyttäjälähtöisesti asiakkaita kuunnellen. Päällekkäisiä hankintoja vältetään. Tavoitteena on yksi lainakappale kutakin aineistoa. Kirjaston painetun aineiston saatavuus tulee nähdä suhteessa muihin suomalaisiin kirjastoihin mukaan lukien Varastokirjastosta lainattava vanhempi aineisto. Kokoelmassa pyritään hyvään ja ajantasaiseen käyttökokoelmaan.


2. AINEISTOTYYPIT

PAINETTU KIRJALLISUUS

Hankitaan monipuolisesti tekijänoikeusalan ja sen lähialojen uusinta kirjallisuutta. Kokoelmia voidaan täydentää suurempaa asiakaskuntaa palvelevilla yleisemmillä julkaisuilla. Yli viisi vuotta vanhaa aineistoa ei hankita kokoelmiin ilman erityisiä perusteita. Kaikki asiakkaat voivat tehdä hankintaesityksiä.

ELEKTRONINEN AINEISTO

Elektronisessa aineistossa suositaan open access -saatavuutta.

LEHDET

Hankittavat lehdet noudattavat muun aineistohankinnan periaatteita. Saatavissa on kotimaisten tekijänoikeusjärjestöjen ja vastaavien julkaisut sekä olennaiset kansainvälisen tekijänoikeusalan kausijulkaisut. Lehdet ovat luettavissa vain kirjaston tiloissa. Artikkelikopioiden ottaminen on mahdollista. Lehtivuosikertojen säilytysajat vaihtelevat. Kaikista vuosikerroista säilytetään ainakin kuluva ja edellinen vuosi.

MUU AINEISTO

Muun aineiston hankinta on mahdollista vain, jos aineistoon on tekijänoikeuksien haltijalta kirjaston aineistoon vaadittava lainausoikeus.


3. KOKOELMIEN EVALUOINTI JA POISTOT

Kokoelmien evaluoinnilla varmistetaan, että kokoelmat ovat ajankohtaisia ja helposti käytettäviä. Arvioinnissa käytetään apuna laina- ja käyttötilastoja sekä asiakaspalautetta. Sisällöltään vanhentunut aineisto poistetaan kokoelmista. Poistojen ulkopuolelle vanhemmasta aineistosta jäävät tieteenalan klassikot tai muuten alan merkittävät teokset, jotka varastoidaan. Poistettu aineisto lähetetään mahdollisuuksien mukaan Varastokirjastoon.


4. LAHJOITUKSET 

Kirjasto vastaanottaa lahjoituksia ainoastaan, jos ne täydentävät tai korvaavat nykyisiä kokoelmia. Lahjoitettu aineisto on kirjaston omaisuutta ja kirjasto päättää, mitä lahjoitetusta aineistosta liitetään kokoelmiin. Valintaperusteet ovat samat kuin ostetulla aineistolla.


23.11.2020

Anne Holappa, Tekijänoikeuden erikoiskirjasto