Jäsenkunta

Suomen Tekijänoikeudellisen Yhdistyksen jäseninä on luonnollisia henkilöitä ja yhteisöjäseniä. Jäsenistössä on sekä juristeja, tutkijoita, eri alojen tekijöitä, esittäviä taiteilijoita että tekijä-, esittäjä-, tekijänoikeus-, tuottaja- ja kustantajajärjestöissä toimivia henkilöitä, asianajajia, tuomioistuimien edustajia ja muita asiasta kiinnostuneita.

Yhteisöjäseninä on tekijöiden, esittäjien, kustantajien, tuottajien ja muiden tekijänoikeuksien käyttäjien järjestöjä, viestinnän ja tietotekniikan yrityksiä ja yhdistyksiä, viranomaisia ja muita yhteisöjä, joiden toiminnassa tekijänoikeudella on merkitystä.

Yhdistyksen kokous voi kutsua kunniajäseniä ja -puheenjohtajia.