Tapahtumat

Tulevista tapahtumista tiedotamme etusivulla.

Yhdistyksen jäsenistö kokoontuu vuosittain kahteen varsinaiseen kokoukseen, kevät- ja syyskokoukseen.

Yhdistyksen keskeisiin toimintamuotoihin kuuluu sen jatkuva esitelmäsarja. Kevät- ja syyskokouksissa sekä yhdistyksen kutsumissa erillisissä esitelmätilaisuuksissa on esitelmöinyt joukko tekijänoikeuden huomattavia asiantuntijoita eri maista ja kansainvälisistä organisaatioista.

Menneet tapahtumat

7.3.2024

Kevätkokous

Kokouksen jälkeisen keskustelutilaisuuden puhujavieraana oli Shira Perlmutter, joka on Yhdysvaltojen korkein tekijänoikeusviranomainen ja kongressissa sijaitsevan tekjänoikeusviraston (Copyright Office) johtaja.

Shira piti esityksen aiheesta "Copyright and Artificial Intelligence: Updates from the U.S. Copyright Office". Esityksessään Shira kertoi viimeaikaisesta kehityksestä USA:n tekijänoikeudessa ja esitteli Copyright Officen toimenpiteitä ja politiikkaa tekoälyyn ja tekijänoikeuteen liittyen. Esitystä seurasi vilkas keskustelu.


14.11.2023

Syyskokous

Kokouksen jälkeen järjestettiin puhetilaisuus aiheesta ”Uudet sopimuslisenssit ja rajat ylittävän käytön lisensiointi”. Esityksen aiheesta piti lakiasiainjohtaja Kirsi Salmela Kopiosto ry:stä. Esitys oli perusteellinen ja sen päähuomio oli DSM-direktiivin voimaan saattamisen yhteydessä tulleisiin uusin säännöksiin ja muutoksiin järjestelmässä. Esitys oli samalla myös perusesitys koko sopimuslisenssijärjestelmästä. Kirsi Salmela käsitteli esityksensä lopussa rajat ylittävän lisensioinnin oikeudellisia mahdollisuuksia.


17.4.2023

Kevätkokous

Kevätkokouksen jälkeisen keskustelutilaisuuden aiheina olivat DSM-direktiiviin 15 artiklan (lehtijulkaisujen uusi lähioikeus; lain 50 §) ja 17 artiklan (verkkosisällönjakopalvelut; lain 6 a luku) asiat. Miten uusi oikeus ja uusi mekanismi ovat lähdössä liikkeelle. Mitä on näkyvissä Suomessa ja mitä on näkyvissä EU:ssa ja sen jäsenmaissa.

Paneelin moderaattorina toimi Pekka Tarkela.

Puhujat paneelissa olivat:

Ismo Huhtanen, Legal Director, Uutismediat
Antti Kotilainen, Toiminnanjohtaja, Musiikkituottajat
Jaana Pihkala, Toiminnanjohtaja, Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus
Saija-Leena Tiainen, Music Licensing Manager, Teosto


16.11.2022

Syyskokous

Syyskokouksen jälkeen pidettiin keskustelutilaisuus aiheesta "Mitä DSM-direktiivin jälkeen?". Esillä olivat muun muassa kansallisen uudistusagendan jatkossa mahdollisesti esiin tulevat asiat, kuten rinnakkaistallennus, kustannussopimuksia koskevien pykälien modernisointi, e-kirjojen kirjastokäytön korvaus, yleinen sopimuslisenssi ja yksinkertaisten valokuvien liiallisen suojan poistaminen.
Paneelissa keskustelivat:
Kristiina Harenko, hovioikeudenneuvos, Helsingin hovioikeus 
Ahti Vänttinen, toiminnanjohtaja, Suomen Muusikkojen Liitto 
Valtteri Niiranen, toimitusjohtaja, Kopiosto ry 
Valtiosihteeri Tuomo Puumala, opetus- ja kulttuuriministeriö 
Rainer Oesch, professori (emeritus), Helsingin yliopisto 
Antti Kotilainen, toiminnanjohtaja, Musiikkituottajat  


25.4.2022

Kevätkokous

Kevätkokouksen jälkeen pidettiin keskustelutilaisuus DSM-direktiiviin ja verkkolähetysdirektiiviin perustuvasta tekijänoikeuslain muutosesityksestä. Tilaisuuden puheenjohtajana toimi asianajaja Pekka Tarkela. Tilaisuuden avaus ja asian esittely: Ylijohtaja Riitta Kaivosoja, OKM sekä Hallitusneuvos Anna Vuopala, OKM
Paneelissa keskustelivat:
Lakiasiainjohtaja Antti Härmänmaa, Teosto
Senior Legal Counsel Jyrki Ojala, DNA
Lakiasiainjohtaja Katri Olmo, Yleisradio
Toiminnanjohtaja Jaana Pihkala, Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus
Lakiasiainjohtaja Kirsi Salmela, Kopiosto


18.11.2021

Syyskokous

Syyskokouksen jälkeen pidettiin keskustelutilaisuus 27.9.2021 julkaistun hallituksen tekijänoikeuslain muuttamista koskevan esitysluonnoksen asioista. Esitysluonnoksessa olivat ehdotukset lain muutoksista, jotka perustuvat DSM-direktiiviin ja verkkolähetysdirektiiviin. 

Tilaisuudessa puhuivat:
Lauri Kaira (Johtaja, Gramex), omaisuudensuoja/rajoitukset, ”arvokuilu” ja verkkolähetykset
Asko Metsola (Lakimies, Ficom), verkkolähetykset
Valtteri Niiranen (Toimitusjohtaja, Kopiosto), rajoitukset opetusta varten, sopimuslisenssi, verkkolähetykset
Martti Kivistö (Johtaja, Teosto), ”arvokuilu”
Jussi Mäkinen (Johtaja, Teknologiateollisuus), tiedonlouhinta
Sanna Nikula (Lakimies, Journalistiliitto), DSM-direktiivin 3. luku, lehtikustantajan lähioikeus


22.4. 2021 

Kevätkokous

Kevätkokouksen jälkeen esitelmöi tekijänoikeusyksikön päällikkö Marco Giorello Euroopan komission viestintäverkot, sisällöt ja teknologia -pääosastosta (DG CONNECT) siitä, miltä tekijänoikeuspolitiikan maisema näyttää tällä hetkellä Euroopan komission näkökulmasta.


18.11. 2020

Syyskokous

Syyskokouksen jälkeen Tuomas Mattila (OTK, VTM) esitteli vuonna 2021 julkaistavaa väitöstutkimustaan koskien alkuperäistä tekijänoikeudenhaltijaa yhteistyötilanteissa sekä yhteisöllisissä luovissa prosesseissa, erityisesti alkuperäiskansojen perinteisten kulttuuri-ilmaisujen suojaamisen näkökulmasta. 


12.11. 2019

Syyskokous ja keskustelutilaisuus aiheesta DSM-direktiivi.

Paneelissa Kuisma Joentakanen (hallituksen jäsen, EFFI), Antti Kotilainen (toiminnanjohtaja Musiikkituottajat ja IFPI Finland), Elina Kuusikko (toiminnanjohtaja, Suomen Näyttelijäliitto ry), Jaana Pihkala (toiminnanjohtaja, Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus) ja Jukka-Pekka Timonen (varatoimitusjohtaja, Kopiosto ry).


26.9. 2019

Puhetilaisuus aiheesta The DSM Directive – now a fait accompli. Puhujana professori Jane C. Ginsburg (Columbia University, New York).


17.4. 2019

Kevätkokous ja puhetilaisuus DSM-direktiivi. Direktiivi tekijänoikeudesta digitaalisilla sisämarkkinoilla.

Direktiivin esitteli opetus- ja kulttuuriministeriöstä tekijänoikeusneuvos Viveca Still. Paneeli (Antti Kotilainen, toiminnanjohtaja Musiikkituottajat ja IFPI Finland, Valtteri Niiranen, toimitusjohtaja Kopiosto, Taina Pihlajarinne, professori Helsingin yliopisto ja Satu Kangas, johtaja Medialiitto) kommentoi esitystä. 


13.11. 2018

Syyskokous ja puhetilaisuus

Eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho aloitti tekijänoikeuspolitiikan ajankohtaisilla asioilla. Hänen jälkeensä professori Jane C. Ginsburg (Columbia University, New York) luennoi aiheesta The DSM Directive from a US Perspective. 


16.4. 2018

Kevätkokous ja puhetilaisuus Tekijänoikeusjärjestelmän toimivuuden arviointi.

Puhujina johtaja Marjo Mäenpää ja tutkija Natalie Lefever Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö CUPOREsta.


11.12. 2017

Syyskokous ja puhetilaisuus DSM-direktiiviehdotus: ehdotus direktiiviksi tekijänoikeudesta digitaalisilla sisämarkkinoilla. 

Esittelypuheenvuoro johtaja Jorma Waldén, opetus- ja kulttuuriministeriö

Kommenttipuheenvuorot:

Antti Kotilainen, toiminnanjohtaja, Musiikkituottajat ja IFPI Finland

Jukka Relander, puheenjohtaja Eblida

Martti Kivistö, johtaja, edunvalvonta, strateginen suunnittelu, Teosto.


29.5. 2017

Puhetilaisuus aiheesta DSM-direktiiviehdotukset ja Marrakeshin sopimusta koskevat ratkaisut. 

Alustajana STM:n lakimies Carlo Scollo Lavizzari. Tämän jälkeen puheenvuorot Sanasto ry:n lakimieheltä Juha Pihlajaniemeltä ja Aalto yliopiston tekijänoikeusasiamieheltä Maria Rehbinderiltä


20.4. 2017

Kevätkokous ja puhetilaisuus Perinteinen tietämys ja perinteiset kulttuuri-ilmaukset.

Puhujana hallitusneuvos Anna Vuopala opetus- ja kulttuuriministeriöstä.


8.12. 2016

Syyskokous ja puhetilaisuus Tekijänoikeus omaisuutena. Tutkimus suomalaisen tekijänoikeuden yleisistä opeista.

Puhujana väitöskirjaansa esittelevä OTT Martti Kivistö Teostosta.


28.10. 2016

Puhetilaisuus Copyright reform in the US and EU: the making available right and other quandaries.

Puhujana professori Jane C. Ginsburg, Columbia Law School.


8.6. 2016

Kevätkokous ja puhetilaisuus Europeiska Unionens domstols (EU-domstolens rättspraxis)

Puhujana professori Jan Rosén Tukholman yliopistosta.


1.12.2015

Syyskokous ja puhetilaisuus Euroopan digitaaliset sisämarkkinat

Puhujana opetus- ja kulttuuriministeriöstä tekijänoikeusneuvos Viveca Still


26.5.2015

Kevätkokous ja puhetilaisuus "Suomen Tekijänoikeudellinen Yhdistys 50 vuotta".

Puhujana Maailman henkisen omaisuuden järjestön WIPO:n varapääjohtaja Anne Leer. Leerin puheen teemoina olivat henkisen omaisuuden ja tekijänoikeuden kansainvälisen toiminnan ajankohtaiset aiheet ja WIPO:n työskentely.


4.12.2014

Puhujafoorumi syyskokoukseen liittyen:
Tekijänoikeuden kansalliset, kansainväliset ja EU-tason näkymät Tekijänoikeuden näkymät 2014-2015
Kulttuuri- ja asuntoministerin valtiosihteeri Kari Anttila,  
Present and Future Perspectives of European and International Copyright during the Italian Presidency of the European Union
Vittorio Ragonesi, EU:n ministerineuvoston tekijänoikeustyöryhmän puheenjohtaja, Italia 


2.12.2014

Syyskokous ja puhetilaisuus:
Ajankohtaispuheenvuoro ”Vireillä olevat tekijänoikeuslain muutokset”     hallitusneuvos Jorma Waldén, opetus- ja kulttuuriministeriö.


26.5.2014

Kevätkokous ja paneelimuotoinen keskustelutilaisuus:
Tekijänoikeuden ja lähioikeuksien kollektiivista hallinnointia ja musiikkiteosten multiterritoriaalista lisensiointia koskeva EU-direktiivi
Direktiivin esittely: Jukka Liedes 
Paneelissa:
Johtaja Satu Kangas, Viestinnän keskusliitto
Lakiasiainjohtaja Katri Olmo, Yleisradio
Toimitusjohtaja Pekka Rislakki, Kopiosto 
Toimitusjohtaja Katri Sipilä, Teosto
Tekijänoikeusneuvos Viveca Still, opetus- ja kulttuuriministeriö


3.12.2013

Syyskokous ja puhetilaisuus
Copyright Policy, Creativity, and Innovation in the Digital Economy
Shira Perlmutter, Chief Policy Officer and Director for International Affairs United States Patent and Trademark Office
Esillä Yhdysvaltojen kauppaministeriön vihreä kirja.


27.5.2013

Kevätkokous ja iltapäiväseminaari:
WIPO Guidelines to Assess the Economic, Social and Cultural Impact of Copyright in Creative Industries (ESCIA)
Kimani Goddard, Doctoral Researcher, International Economic Law; WIPO Expert for ESCIA Project.

Maailman henkisen omaisuuden järjestössä WIPOssa on käynnissä hanke, jossa määritellään suuntaviivoja tekijänoikeussääntelyn taloudellisten, sosiaalisten ja kulttuuristen vaikutusten arviointiin. Kimani Goddard esitteli hankkeen, jonka tavoitteena on muodostaa arviointimenetelmien kehikko tekijänoikeuteen liittyvien politiikkatoimenpiteiden vaikutusten arvioinnille.


13.12.2012

Iltapäiväseminaari:
WIPO in a New Dynamic Phase
David Uwemedimo, Director, Copyright Infrastructure Division
Culture and Creative Industries Sector, WIPO


4.6.2012

Iltapäiväseminaari:
Hyvitysmaksu – vuoden 2012 uudistus
Keskustelun alustajana fil. kand. Markus Leikola
Valmistellut kommenttipuheenvuorot esittivät:
Riikka Tähtivuori, Elinkeinoelämän keskusliitto
Lauri Kaira, Luovan työn tekijän ja yrittäjät (Lyhty)


26.3.2012

Iltapäiväseminaari:
Towards a More Dynamic Copyright Policy in Europe
Maria Martin-Prat, Head of Copyright Unit
DG Internal Market and Services, European Commission


14.12.2011

Iltapäiväseminaari:
European Copyright Policy Issues And Developments
Philippe Kern, KEA, Kern European Affairs


1.6.2011

A Single Market For Intellectual Property Rights
Strategic Vision to Boost Creativity and Innovation -
The Policy and Measures of the European Commission
Kerstin Jorna, European Commission, Cabinet of Commissioner Barnier


9.12.2010

Kansallinen digitaalinen kirjasto ja tekijänoikeudet
Paneeliin osallistuivat:
Pääsihteeri Minna Karvonen, KDK:n koordinaattori, opetus- ja kulttuuriministeriö
Johtaja Kristiina Hormia-Poutanen, Kansalliskirjasto
Hallitusneuvos Jorma Waldén, opetus- ja kulttuuriministeriö
Varatoimitusjohtaja Jukka-Pekka Timonen, Kopiosto 
Toiminnanjohtaja Mikko Raito, Kuvasto


17.5.2010

Sopimusperusteinen tekijänoikeus - "Avtalad upphovsrätt"
Ruotsin uunituore tekijänoikeuslainsäädännön uudistusehdotus 
Esitelmöitsijä:
Professori Jan Rosén, Ruotsin hallituksen tekijänoikeusselvittäjä


3.12.2009

Iltapäiväseminaari aiheista:

Economic, Social and Cultural Impact of Copyright in the Context of Creative Industries ("ESCIA")
Mr. Dimiter Gantchev, Acting Director of the Creative Industries Division in the World Intellectual Property Organization (WIPO)

Assessment of the Functioning and Performance of the Copyright System
Ritva Mitchell, tutkimujohtaja ja Tiina Kautio, projektitutkija, CUPORE


7.5.2009

Iltapäiväseminaari aiheista:
Tekijänoikeudet hallituksen IPR-strategiassa
Neuvotteleva virkamies Mikko Huuskonen, työ- ja elinkeinoministeriö

Tekijänoikeusjärjestelmän toimivuuden arviointihanke
Tutkimusjohtaja Ritva Mitchell, CUPORE

Tekijänoikeudellisten alojen merkitys kansantaloudessa
Tutkimuspäällikkö Mikko Grönlund, Turun Kauppakorkeakoulu, BID Innovaatiot ja yrityskehitys


3.12.2008

Esittävien taiteilijoiden ja äänitteiden tuottajien suoja-ajat
– Euroopan komission ehdotus 95 vuoden suoja-ajasta ja lisätoimista –
Paneeliin osallistuivat:
Toiminnanjohtaja Arto Alaspää, Suomen Ääni- ja kuvatallennetuottajat ÄKT ry
Ylikirjastonhoitaja Kai Ekholm, Kansalliskirjasto
Kansalaisaktiivi, dosentti Pekka Gronow 
Professori Jukka Kemppinen, LUT / HIIT
Puheenjohtaja Ahti Vänttinen, Suomen Muusikkojen Liitto ry


12.5.2008

Recent Developments in US Copyright
Professor Jane Ginsburg, Columbia University, New York 
Professori Ginsburg piti lisäksi noin kolmellekymmenelle osallistujalle samasta aiheesta puolen päivän intensiivi-työpajan


4.12.2007

Tekijänoikeus työsuhteessa
- Keskustelu tulevan selvityksen teemoista –
Paneelin puheenjohtaja:
Asianajaja Pekka Tarkela, Borenius & Kemppinen Oy

Paneeliin osallistuivat:
Chief Legal IPR Counsel tms.  Eeva Hakoranta, Nokia Oyj
Puheenjohtaja Arto Nieminen, Suomen Journalistiliitto ry
Johtava asiantuntija Tytti Peltonen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Johtaja Kerstin Rinne, SanomaWSOY
Toiminnanjohtaja Raimo Söder, Teatteri- ja mediatyöntekijät ry
Puheenjohtaja Ahti Vänttinen, Suomen Muusikkojen Liitto ry


23.5.2007

Keskustelu tekijänoikeudesta
Tekijänoikeuden suuntaviivoja – Mikä ministeriö?

Paneelin puheenjohtaja:
Asianajaja Pekka Tarkela, Borenius & Kemppinen Oy

Paneeliin osallistuivat:
Toimitusjohtaja Håkan Gabrielsson, Viestinnän keskusliitto ry
Projektinjohtaja Lauri Kaira Luovan työn tekijät ja yrittäjät, Lyhty
Country Manager Leif Lindblad, Warner Bros Entertainment Finland Oy
Johtava asiantuntija Tytti Peltonen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Toimitusjohtaja Reijo Svento, FiCom, ja tekijänoikeuksien käyttäjien neuvottelukunnan pj
Toiminnanjohtaja Raimo Söder, Teatteri- ja mediatyöntekijät ry


12.12.2006

Iltapäiväseminaari:
Tekijänoikeusalojen talous Suomessa – Kulttuurin talous Suomessa ja Euroopassa.
Professori Saara Taalas, Turun Kauppakorkeakoulun Mediaryhmä
Kauppatieteen tohtori Lotta Häkkinen, Turun Kauppakorkeakoulun Mediaryhmä

Kulttuurin kansantaloudellisten vaikutusten mittaamiseen tähtäävä hanke
Neuvotteleva virkamies Kimmo Aulake, opetusministeriö


30.5.2006

Tekijän yksinoikeus – myytti vai todellisuutta?
Oikeustieteen lisensiaatti Mikko Huuskonen

Kommenttipuheenvuorot:
Säveltäjä Otto Donner, Säveltäjäin tekijänoikeustoimisto Teoston kunniapuheenjohtaja
Oikeustieteen tohtori, dosentti Marjut Salokannel, Helsingin yliopisto
Tutkija Herkko Hietanen, Tietotekniikan tutkimuslaitos HIIT
Johtaja Satu Kangas, Viestinnän keskusliitto


13.12.2005

Suomen Tekijänoikeudellinen Yhdistys 40 vuotta (Yhdistys perustettiin vuonna 1965)
Tilaisuuden teemat: Tekijänoikeus uudistusten (1961 - 2005) jälkeen – Tekijänoikeuden historiallinen vaihe – Tekijänoikeus kansainvälisessä katsannossa – Tekijänoikeusyhdistys keskustelufoorumina

Puheenvuorot annettiin yhdistyksen toimintaan osallistuneille ja vaikuttaneille:
Kaarina Suonio, yhdistyksen kunniajäsen
Matti Anderzén, entinen hallituksen jäsen ja yhdistyksen kunniajäsen
Rainer Oesch, yhdistyksen hallituksen jäsen
Raimo Vikström, yhdistyksen hallituksen jäsen
Arto Alaspää, yhdistyksen hallituksen jäsen


27.4.2005

Iltapäiväseminaari: Tekijänoikeusmuutokset kipupisteitä

Perustuslakivaliokunnan mietintö
Valiokuntaneuvos Sami Manninen, eduskunta

Lakivaliokunnan mietintö
Valiokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Tuija Brax

Mitkä asiat näyttävät Ruotsissa ja Norjassa kehittyvän eri suuntaan kuin Suomessa?
Tekijänoikeustoimikunnan sihteeri Marko Rajaniemi

Laittoman lähteen käyttö
Asianajaja Kristiina Harenko, Borenius & Kemppinen Oy

Teknisten suojausten kierron salliminen
Toiminnanjohtaja Arto Alaspää, Suomen Ääni- ja kuvatallennetuottajat ÄKT ry

Korvaukseton Must Carry –periaate
Toimitusjohtaja Pekka Rislakki, Kopiosto ry


8.12.2004


Viimeaikainen ja tulossa oleva yhteisölainsäädäntö. Euroopan komission työasiakirja EU:n tekijänoikeutta ja lähioikeuksia koskevan lainsäädäntöpuitteen arvioinnista ja komission tiedonantoa tekijänoikeuden ja lähioikeuksien hallinnoinnista sisämarkkinoilla
Oikeustieteen kandidaatti Sami Sunila, Suomen kansallinen asiantuntija Euroopan komission markkinadirektoraatissa


26.5.2004

Iltapäiväseminaari: Yhdysvaltojen tekijänoikeuspolitiikka, valtioelinten roolit tekijänoikeutta koskevassa päätöksenteossa, lainsäädäntökehitys ja Yhdysvaltojen kansainvälinen tekijänoikeuspolitiikka
Mike Keplinger, Yhdysvaltojen kauppaministeriö, US Commerce Department


9.12.2003


Demonstraatio digitaalisen teknologian vaikutuksesta musiikkiteollisuuteen. Tekniset ja juridiset kehityssuuntaukset
Lauri Rechardt ja Maria Martin-Prat, International Federation of Phonographic Industry, IFPI


27.5.2003

Iltapäiväseminaari: Perusoikeusnäkökulma tekijänoikeuden sääntelyssä
Professori Kaarlo Tuori, Helsingin yliopisto
Tutkija Juha Lavapuro, Turun yliopisto
Dosentti Rainer Oesch, Helsingin yliopisto


12.12.2002

Iltapäiväseminaari: Tekijänoikeuden evoluutio vai devalvaatio?
Professori Jukka Kemppinen, Tietotekniikan tutkimuslaitos
Toimitusjohtaja Tarja Koskinen-Olsson, Kopiosto
Kirjastonhoitaja Heikki Poroila, kirjastoalan tekijänoikeusryhmä
Lauri Rechardt, IFPI
Toimitusjohtaja Katri Sipilä, Teosto
OTK Mikko Välimäki, Electronic Frontier Finland


21.5.2002

Iltapäiväseminaari: Technological Protection Measures
Katherine Sand, Maailman näyttelijäliiton entinen pääsihteeri
Scott Martin, Paramount Pictures
Jyrki Nikula, Nokia
Magnus Arildsson, IBM
Arto Alaspää, ÄKT
Lauri Rechardt, IFPI


19.12.2001

Iltapäiväseminaari: Digitaalinen televisio 
Ohjelmajohtaja Ismo Silvo, Yleisradio Oy
Tuotekehitysyksikön päällikkö Ari Ikonen, Nokia Ventures, Organization/Nokia Home Communications
Lakiasiainpäällikkö Kirsi-Marja Okkonen, Yleisradio Oy


1.6.2001

Iltapäiväseminaari: Tekijänoikeudet tietoyhteiskunnassa –direktiivin lopputulos
Hovioikeudenneuvos Henry Olsson, Ruotsin oikeusministeriö, EU:n neuvoston 
tekijänoikeustyöryhmän puheenjohtaja