Kunniajäsenet

Kaarina Suonio
Kulttuuriministeri 1982-83; opetusministeri 1983-86

Pirkko-Liisa Aro (sittemmin Haarmann)
Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja 1983-1986, hallituksen jäsen 1987-2000

Matti Anderzén
Yhdistyksen hallituksen jäsen 1965-2004

Raimo Vikström
Yhdistyksen hallituksen jäsen 1979-2006