Tekijänoikeusinstituutti

Tekijänoikeusinstituutti toimii omana toimintayksikkönään Suomen Tekijänoikeudellisen Yhdistyksen piirissä. Sen perustamispäätös tehtiin yhdistyksen syyskokouksessa 1991, ja perustamissopimukset allekirjoitettiin vuoden 1992 aikana. Tekijänoikeusinstituutin toiminta käynnistyi huhtikuussa 1993.

Tekijänoikeusinstituutti huolehtii yhdistyksen julkaisutoiminnasta ja ylläpitää tekijänoikeuden erikoiskirjastoa.

Tekijänoikeusinstituutti harjoittaa ja edistää lisäksi tekijänoikeuden tutkimus- ja selvitystoimintaa. Painopistealueina ovat olleet Euroopan integraatio, teknologiakehityksen vaikutukset, kansainvälinen kehitys sekä tekijänoikeuden talous.