Yhdistyksen strategia

Arvot

Tekijänoikeuden merkitys on luovan työn kannalta kiistaton. Tekijänoikeuden ja lähioikeuksien taloudelliset oikeudet ovat luovan työn taloudellinen kulmakivi. Moraaliset oikeudet ovat kulttuurinen ja sivistyksellinen arvo.


Visio

Yhdistys toimii tekijänoikeudellisena keskustelufoorumina ja se harjoittaa tekijänoikeuslainsäädännön, -järjestelmän ja -politiikan kehittämisen kannalta merkittävää toimintaa kansallisesti ja kansainvälisesti.

Tämä strategia tähtää 2020-luvulle. Strategian toteuttamista seurataan.


Yhdistyksen tarkoitus (missio)

Yhdistyksen sääntöjen 1 §:n mukaisesti:

”Suomen Tekijänoikeudellinen Yhdistys, ruotsiksi käännettynä Upphovsrättsliga Föreningen i Finland, nimisen yhdistyksen tarkoituksena on edistää tekijänoikeudellisen lainsäädännön ja tekijänoikeuden suojelemista koskevien kansainvälisten sopimusten kehittämistä. Tässä tarkoituksessa yhdistys tulee toiminnassaan pyrkimään ottamaan yhteyksiä vastaavanlaisiin muissa maissa toimiviin järjestöihin samoin kuin alan kansainvälisiin yhteenliittymiin sekä järjestämään kokouksia ja harjoittamaan julkaisutoimintaa.”

Yhdistys pyrkii tekijänoikeudellisen tiedon ja tietämyksen ja tekijänoikeuden yleisen tuntemuksen lisäämiseen.

Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan seuraavilla toimintamuodoilla.


Tekijänoikeudellinen keskustelu

Yhdistyksen toiminnassa pyritään edistämään tekijänoikeudellista lainsäädäntöä, kansainvälistä tekijänoikeutta ja koko tekijänoikeusjärjestelmää ja sen toimivuutta.

Yhdistyksen piirissä käydään avointa ja kriittistä keskustelua tekijänoikeudesta. Yhdistys panostaa tekijänoikeutta koskevan yhteiskunnallisen keskustelun laatuun.

Yhdistyksen kokousten yhteydessä järjestetään seminaareja ajankohtaisista aiheista. Lisäksi järjestetään ajankohtaisista aiheista muita tilaisuuksia tarpeen mukaan.

Yhdistys ylläpitää kotimaisten ja kansainvälisten esitelmöitsijävieraiden ja paneelikeskustelujen sarjaa.


Tietopalvelut

Yhdistys ja sen piiriin perustettu Tekijänoikeusinstituutti ylläpitää tekijänoikeusalan erikoiskirjastoa. Kirjaston palveluja kehitetään jatkuvasti.


Tutkimus ja julkaisutoiminta

Tekijänoikeusjärjestelmän kehittämisen kannalta hyödyllistä tutkimus-, selvitys- ja julkaisutoimintaa jatketaan tarpeen mukaan. Panostetaan alan taloudelliseen tutkimukseen ja järjestelmän mitattavissa olevien elementtien tarkasteluun.

Toteutetaan, tarvittaessa yhteistyössä opetus ja kulttuuriministeriön kanssa, tekijänoikeudellisten alojen taloutta koskevaa tutkimustoimintaa.

Osallistutaan tekijänoikeusjärjestelmän toimivuutta koskevan yleisen arviointimetodologian toteuttamiseen ja kehittämiseen.

Osallistutaan tarvittaessa tekijänoikeutta koskevaan koulutustoimintaan järjestämällä tai tukemalla koulutustilaisuuksia.


Kansainvälinen toiminta

Yhdistys järjestää vuorollaan pohjoismaisen tekijänoikeussymposiumin.

Yhdistys on pohjoismaista immateriaalioikeuksien alan Nordiskt Immateriellt Rättsskydd (NIR) -aikakauslehteä ylläpitävän ruotsalaisen yhdistyksen jäsen.

Yhdistyksen jäsenistöä rohkaistaan liittymään myös Association Littéraire et Artistiquen (ALAI) jäseniksi. Osallistutaan ALAIn toimintaan.

Yhdistys on Maailman Henkisen Omaisuuden Järjestön WIPOn tarkkailijajärjestö. Osallistutaan tekijänoikeutta koskevaan kehityspoliittiseen yhteistyöhön. Tähän kuuluu WIPO:n kehityspoliittinen agenda.


Resurssit

Yhdistyksen palveluksessa on informaatikko.

Yhdistys voi kiinnittää tekijänoikeusjärjestelmän kehittämistehtäviin asiantuntijoita. Muu tarvittava asiantuntijavoima hankitaan toimeksiannoilla tai palvelujen ostoilla.

Yhdistyksen taloutta hoidetaan suunnitelmallisesti.