Vuoden 2023 tekijänoikeusteko -tunnustus Tarja Koskinen-Olssonille

25.3.2024

Suomen tekijänoikeudellisen yhdistyksen hallitus on päättänyt myöntää Tarja Koskinen-Olssonille vuoden 2023 tekijänoikeusteko –tunnustuksen merkittävästä ja pitkäaikaisesta työstä tekijänoikeuden kollektiivisen hallinnoinnin ja lisensioinnin kehittämisessä kotimaassa ja kansainvälisesti.  

Tarja Koskinen-Olsson aloitti työuransa vuonna 1972 Säveltäjäin tekijänoikeustoimisto Teoston taloushallinnon johtotehtävässä, ja myöhemmin Teostossa toimivan musiikin tallennusoikeuksia hallinnoivan Suomen NCB:n (Nordisk Copyright Bureau) johdossa.

Valtteri Niiranen, Tarja Koskinen-Olsson, Jukka Liedes
Kuvaaja Paula Osenius

Tämän jälkeen hän siirtyi vuonna 1987 tekijänoikeusjärjestö Kopioston toimitusjohtajaksi. Kopioston jäsenkuntaan kuului ja kuuluu edelleen yli neljäkymmentä suomalaista tekijänoikeuden haltijoiden – sekä tekijöitä että esittäjiä että kustantajia edustavaa – järjestöä.

Tämän seitsemäntoistavuotisen tehtävän ja tekijänoikeushallinnoinnin tehtävät vuonna 2003 jätettyään Tarja Koskinen-Olsson on ehtinyt tehdä kokonaisen toisen työuran riippumattomana kansainvälisenä neuvonantajana ja mentorina hallinnoinnin ja lisensioinnin kehittämisessä erityisesti monissa kehittyvissä maissa.

Sekä järjestöjen johtotehtävien että riippumattoman asiantuntijan toimien ohella Tarja Koskinen-Olsson on ollut kutsuttuna lukuisiin merkittäviin luottamustehtäviin ja erityisasiantuntijatehtäviin. Näistä voidaan mainita reprograafisia oikeuksia hallinnoivien järjestöjen kansainvälisen federaation IFRRO:n puheenjohtajuus ja Yhdysvaltojen reprograafisia oikeuksia valvovan CCC:n (Copyright Clearance Centerin) johtokunnan jäsenyys.

Näiden lisäksi voidaan mainita asiantuntijatehtävät WIPO:ssa ja myös Euroopan unionissa, esimerkiksi jäsenyys Euroopan komission koolle kutsumassa korkean tason asiantuntijaryhmässä, jonka tehtävänä olivat Euroopan digitaalisen kirjaston perustamisvaiheen kysymykset.

Tarjan meriitit eivät pääty tähän mutta riittävät yllin kyllin elämäntyötä koskevaan tunnustukseen.

Tunnustus jaettiin IPR-gaalassa Ravintola Sipulissa 22.3.2024.