Vuoden 2017 tekijänoikeusteko -tunnustus kirjailija Virpi Hämeen-Anttilalle

26.1.2018

Suomen Tekijänoikeudellinen Yhdistys ry:n hallitus on päättänyt myöntää vuoden 2017 tekijänoi-keusteko –tunnustuksen kirjailija Virpi Hämeen-Anttilalle merkittävästä työstä suomalaisen kirjalli-suuden tekijöiden hyväksi lainauskorvausjärjestelmän laajentamiseksi ja kehittämiseksi.

Lainauskorvaus on tekijänoikeuskorvaus, jota lain mukaan maksetaan kirjailijoille, kääntäjille, kuvantekijöille ja säveltäjille heidän teostensa lainaamisesta kirjastoista. Suomessa lainauskorvaus oli pitkään huomattavasti alhaisempi kuin muissa Pohjoismaissa eikä sitä maksettu lainkaan korkeakoulukirjastojen lainoista.

Hämeen-Anttila toimi kuuden vuoden ajan tekstintekijöiden lainauskorvauksia hallinnoivan Sanaston puheenjohtajana.  Näinä vuosina Hämeen-Anttila työskenteli intensiivisesti yhdessä muiden kirjailijoiden, kääntäjien ja järjestöjen kanssa vakuuttaakseen päättäjät tekijöiden oikeudesta saada kohtuullista korvausta teostensa ilmaisesta kirjastolainaamisesta. Tässä Hämeen-Anttila tapasi vuosien aikana lukuisia päättäjiä, edusti kirjailijoita ja kääntäjiä, ja antoi henkilökohtaisen panoksensa tekijöiden yhteiseksi eduksi.

Kirjallisuuden tekijöiden määrätietoisen vaikuttamistyön seurauksena Suomen eduskunta päätti opetus- ja kulttuuriministeriön esityksestä korottaa määrärahaa tuntuvasti Suomen itsenäisyyden juhlavuonna 2017. Nyt valtion lainauskorvausmääräraha on vuosikymmenten odotusten jälkeen samalla tasolla kuin muissa Pohjoismaissa. Lainauskorvausta maksetaan nyt ensimmäistä kertaa myös korkeakoulukirjastojen lainoista. Lainauskorvausten korotus kolmesta miljoonasta yli 14 miljoonaan euroon on saatu aikaan laajalla yhteistyöllä, ja sillä on tuntuva merkitys tekijöille sekä toimeentulon että työn arvostuksen kannalta.

 

Tässä kaikessa on Sanaston puheenjohtajana vuodet 2012–2017 toimineella Virpi Hämeen-Anttilalla ollut keskeinen rooli.

 

 

Lisätietoja:   

Yhdistyksen puheenjohtaja Jukka Liedes, puh. 0400 508 603

Sanasto ry:n toiminnanjohtaja Anne Salomaa, puh. 050 366 6110