Uudistettu laitos tekijänoikeushallinnoinnin arviointia käsittelevästä julkaisusta

13.3.2018

Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cuporen uusi julkaisu Assessing Governance in the Context of Copyright Systems – Second Edition käsittelee eri tapoja arvioida tekijänoikeushallinnointia kansallisella tasolla. Julkaisussa tarkastellaan hyvän hallintotavan määritelmää ja kuvataan tekijänoikeusjärjestelmän arviointiin soveltuvia hyvän hallintotavan periaatteita. Lisäksi esitetään lista kysymyksiä tekijänoikeushallinnoinnin arviointia varten julkisissa instituutioissa ja tekijänoikeuden yhteishallinnointiorganisaatioissa.

Julkaisun uudistettu laitos korvaa ensimmäisen, kesäkuussa 2017 julkaistun dokumentin. Uudistettu laitos kattaa nyt myös vallanjakoa käsittelevän osion ”Separation of Powers”.

Tiina Kautio & Nathalie Lefever 2018. Assessing Governance in the Context of Copyright Systems - Second Edition. Cupore webpublications 45.